หน้าหลัก

จาก wikishia
สารานุกรมออนไลน์ของสำนักคิดอะฮ์ลุลบัยต์ เกี่ยวข้องกับสมัชชาอะฮ์ลุลบัยต์โลก.
131 บทความ / 2,959 การแก้ไขในภาษาไทย

บทความคัดสรร

บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม หมายถึง บุคคลแรกที่มีความศรัทธามั่นต่อศาสนทูตของอิสลาม บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและมีความสูงส่งอย่างยิ่ง ชีอะฮ์ เชื่อว่า ท่านหญิงคอดีญะฮ์ คือ สตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลาม และอิมามอะลี คือ บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลาม ทั้งนี้ ในตำราทางประวัติศาสตร์ของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ยังได้บันทึกเรื่องไว้เช่นกัน ขณะที่ บางรายงานของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ กล่าวว่า อะบูบักร์ คือ บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลาม รอซูล ญะอ์ฟะรียอน นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของชีอะฮ์ กล่าวว่าข้ออ้างนี้ของชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางมัสฮับ(นิกาย) ซึ่งไม่มีแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์....

บทความเต็ม ...

เปลี่ยนแปลงล่าสุด ...

wikishia:Do you know/2024

บทความแนะนำ
  • บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม «หมายถึง บุคคลแรกที่มีความศรัทธามั่นต่อ ศาสนทูตของอิสลาม บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและมีความสูงส่งอย่างยิ่ง ชีอะฮ์ เชื่อว่า ท่านหญิงคอดีญะฮ์ คือ สตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลาม และ อิมามอะลี คือ บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลาม ...)»
  • หลักศรัทธาของชีอะฮ์ «ซึ่งมีความศรัทธาหลัก ดังต่อไปนี้ เตาฮีด (หลักความเป็นเอกะของพระเจ้า), นะบูวัต (สภาวะความเป็นศาสนทูต),มะอาด (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) ,อัดล์ (ความยุติธรรมของพระเจ้า) และ อิมามัต (ความเป็นอิมาม"ผู้นำ")»
  • บรรดาอิมามของชีอะฮ์อิมามียะฮ์ «ตามริวายะฮ์(คำรายงาน) กล่าวว่า บรรดาอิมามจำนวน 12 คน ของชีอะฮ์อิมามียะฮ์ เป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์และเป็นตัวแทนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)และเป็นอะฮ์ลุลบัยต์(วงศ์วาน) ของศาสดา หลังจากการจากไปของศาสดา (ศ็อลฯ)»
  • กลุ่มชนที่ได้รับความปลอดภัย «กลุ่มชนที่ได้รับความปลอดภัย หรือกลุ่มชนที่ได้รับทางรอด เป็นวลีหนึ่งที่ได้รับการตีความมาจากฮะดีษ อิฟติรอก โดยชีอะฮ์อิมามียะฮ์ ซึ่งเป็นฮะดีษที่ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากเขา ประชาชาติอิสลาม จะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มชนต่างๆ ขณะที่มีกลุ่มชนเดียวเท่านนั้นที่จะได้รับทางรอดปลอดภัย»
  • ซูเราะฮ์ อัลก็อดร์ «หรือ อินนา อันซัลนา เป็นซูเราะฮ์ ที่ 97 จัดอยู่ในประเภทซูเราะฮ์มักกียะฮ์และอยู่ในญุซอ์ที่ 30 ของอัลกุรอาน ชื่อของซูเราะฮ์ ว่า อัลก็อดร์ ได้รับมาจากโองการแรกที่กล่าวถึงการประทานขอ»
  • อะมีรุลมุอ์มินีน(สมญานาม) «อะมีรุลมุอ์มีนีน เป็นสมญานามที่ชีอะฮ์เรียกถึงอิมามอะลี (อ.) และชาวชีอะฮ์ยังไม่ใช้สมญานามนี้เรียกบรรดาอิมาม ผู้บริสุทธิ์คนใดเลย พวกเขามีความเชื่อว่า สมญานามนี้ ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เ)ฉพาะกับอะลี บิน อะบีฏอลิบ»
  • ซะวีลกุรบา «ซะวีลกุรบา หมายถึง เครือญาติสนิทของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ซึ่งในอัลกุรอาน ได้กล่าวว่า การให้ความรักต่อพวกเขา เป็นรางวัลสำหรับการเผยแผ่ภารกิจทางศาสนาของศาสดา และตามริวายะฮ์ ทั้งชีอะฮ์และซุนนี อะลี บิน อะบีฏอลิบ ฟาฏิมะฮ์ อิมามฮะซัน และอิมามฮุเซน คือ ตัวอย่างอันเด่นชัดของซะวีลกุรบา»
  • ชะฮาดะตัยน์ «หมายถึง การปฏิญาณว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูตของพระองค์ และการยอมรับถึงความเชื่อในหลักเตาฮีดและนบูวัต ถือเป็นรากฐานของศาสนาอิสลาม»
  • ซัยนุลอาบิดีน «หมายความว่า เครื่องประดับของบรรดาผู้กระทำอะมั้ลอิบาดัต ถือเป็นฉายาที่ถูกรู้จักมากที่สุดของอิมามซัจญาด (อ.) อิมามที่สี่ของชีอะฮ์»
หมวดหมู่หลัก
ไม่พบหมวดหมู่ Beliefs‎
ไม่พบหมวดหมู่ Culture‎
ไม่พบหมวดหมู่ Geography‎
ไม่พบหมวดหมู่ History‎
ไม่พบหมวดหมู่ People‎
ไม่พบหมวดหมู่ Politics‎
ไม่พบหมวดหมู่ Religion‎
ไม่พบหมวดหมู่ Sciences‎
ไม่พบหมวดหมู่ Works‎
วิกิชีอะฮ์ ภาษา

EnglishFrançaisDeutschTürkçeEspañolРусскийBahasa IndonesiaKiswahiliItalianoBurmeseHausaportuguêsТоҷикӣAzəricə中文বাংলাहिन्दीفارسیعربياردوپښتو