ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ คอตูน

จาก wikishia

ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ คอตูน เป็นภริยาของอิมามกาซิม (อ.) และเป็นมารดาของอิมามริฎอ (อ.) และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ (ซ.) ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ เคยเป็นผู้รับใช้ท่านหญิงฮะมีดะฮ์ ภริยาจองอิมามศอดิก (อ.) และมอบให้อิมามกาซิม (อ.) ตามบางรายงานกล่าวว่า ท่านหญิงฮะมีดะฮื ได้ฝันว่า ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้มอบท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ ให้อิมามกาซิม (อ.) หลุมฝังศพของท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ อยู่ในมัชรอบะฮ์ อุมมุอิบรอฮีม(บันทึกที่ 1) ในเมืองมะดีนะฮ์

เชื้อสายและวงศ์ตระกูล

ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ เป็นผู้รับใช้ของท่านหญิงฮะมีดะฮ์ ภริยาของอิมามศอดิก (อ.) ที่ถูกซื้อมาและมอบให้กับอิมามกาซิม (อ.) ท่านหญิงได้ให้กำเนิดอิมามริฎอ (อ.) แก่อิมามกาซิม (อ.) (1) บางคนคิดว่า ท่านหญิงมาจากเมืองนูบะฮ์ในแอฟริกาเหนือ และบางคนถือว่า ท่านหญิงมาจากเกาะมาร์แซย์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส(2) ด้วยเหตุนี้เอง จึงเรียกท่านหญิงว่า ชักรออุนนูบิยะฮ์ และค็อยซ์รอนุลมัรซิยะฮ์(3)

นามและฉายานาม

นัจญ์มะฮ์ คอตูน เป็นชื่อที่รู้จักมากที่สุดของท่านหญิง บางชื่อของท่านหญิง คือ ซะกะนุลนูบิยะฮ์ (4) อัรวา ซะมานะฮ์ ตุกตัม ค็อยซ์รอน (5) เชคศอดูก รายงานว่า ขณะที่ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ถูกมอบให้อิมามมูซา กาซิม (อ.) ได้เรียกท่านหญิงว่า ตุกตัม (6) และขณะที่ท่านหญิงให้กำเนิดอิมามริฎอ (อ.) ได้ถูกเรียกว่า ฏอฮิเราะฮ์ (7) และสมญานามของท่านหญิง คือ ชักรออ์ และฉายานาม คือ อุมมุลบะนีน (8)

สถานภาพ

ท่านหญิงฮะมีดะฮ์ ภริยาของอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวกับอิมามกาซิม (อ.) บุตรชายว่า โอ้ลูกรัก ฉันไม่เห็นสตรีใดที่มีความประเสริฐกว่านาง (9)เชคศอดูก ได้รายงานว่า ท่านหญิงฮะมีดะฮ์ ได้ฝันว่าศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้สั่งให้นางมอบนัจญ์มะฮ์ให้กับอิมามมูซา กาซิม (อ.) เพราะว่าเธอจะให้กำเนิดมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในหน้าแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้เอง ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ เป็นหญิงพรหมจรรย์ที่ในเวลานั้นมอบให้อิมามกาซิม (อ.) (10) อิมามกาซิม ได้กล่าวว่า การซื้อท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ ตามคำสั่งของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) (11) รายงานจากท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ กล่าวว่า ในขณะที่ฉันตั้งครรภ์อิมามริฎอ (อ.) ฉันไม่รู้สึกหนักท้องเลยและขณะที่หลับ ฉันได้ยินเสียงการตัซบีฮ์และการสดุดีพระเจ้า แต่เวลาที่ฉันตื่นขึ้นมา ฉันก็ไม่ได้ยินอะไรเลย (12) และยังมีรายงานอีกว่า ท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ ได้หาแม่นมให้อิมามริฎอ(อ.) เนื่องจากเหตุผลที่ท่านหญิงต้องการปฏิบัติอะมั้ลอิบาดัต(13)

สถานที่ฝังศพ

ตามคำบอกเล่าของมุฮัมมัดบากิร ฮุซัยนี ญะลาลี ระบุว่า หลุมฝังศพของท่านหญิงนัจญ์มะฮ์ คอตูน อยู่ใกล้หลุมฝังศพของท่านหญิงฮะมีดะฮ์ ภริยาอิมามศอดิก (อ.) ในมัชรอบะฮ์อิบรอฮีม เขตอัลอะวาลี เมืองมะดีนะฮ์ ทางใต้ของสุสานอัลบะกีอ์(14)