ซัยนุลอาบิดีน

จาก wikishia

ซัยนุลอาบิดีน หมายความว่า เครื่องประดับของบรรดาผู้กระทำอะมั้ลอิบาดัต ถือเป็นฉายาที่ถูกรู้จักมากที่สุดของอิมามซัจญาด (อ.) อิมามที่สี่ของชีอะฮ์

การได้รับฉายานาม ซัยนุลอาบิดีน ของอิมามซัจญาด (อ.) เนื่องจากการกระทำอะมั้ลอิบาดัตอย่างมากและการละทิ้งทางโลกของเขา(1) มีรายงานจากมาลิก บิน อะนัส นักนิติศาสตร์และผู้รายงานฮะดีษของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ กล่าวว่า อิมามซัจญาด (อ.)ได้นมาซทั้งกลางวันและกลางคืนถึง 1000 รอกะอัต ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากการทำอะมั้ลอิบาดัตเหล่านี้ เขาจึงได้รับฉายานามว่า ซัยนุลอาบิดีน (2) และเช่นเดียวกัน จากแหล่งอ้างอิงฮะดีษ เรียกเขาว่า เป็นนายของบรรดาผู้กระทำอิบาดัต (3) กล่าวได้ว่า ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีผู้ใดที่ได้รับฉายานามว่า ซัยนุลอาบิดีน นอกจากอะลี บิน ฮุเซน (อ.)เพียงผู้เดียว (4)

มีริวายะฮ์หนึ่งจากหนังสืออิละลุชชะรอยิอ์ รายงานว่า มีบทหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุผลที่อะลี บิน ฮุเซน (อ.) ได้ถูกเรียกว่า ซัยนุลอาบิดีน (5) อิบนุชะฮาบ ซุฮ์รี นักนิติศาสตร์และผู้รายงานของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ เมื่อใดก็ตามที่มีริวายะฮ์จากอะลี บิน ฮุเซน จะเรียกเขาด้วยฉายานามว่า ซัยนุลอาบิดีน ซุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ (107-198) ได้ถามว่า ด้วยเหตุใดจึงเรียกเขาว่า ซัยนุลอาบิดีน ซุฮ์รี ตอบว่า เนื่องจากมีริวายะฮ์หนึ่งจากศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า เมื่อถึงวันกิยามัต จะมีเสียงเรียกหนึ่งป่าวประกาศว่า ซัยนุลอาบิดีน อยู่ที่ไหน เหมือนกับว่า ฉันได้มองไปยังบุตรของฉัน อะลี บิน ฮุเซน บิน อะลี บิน อะบีฏอลิบ ที่กำลังเดินผ่านแถวเหล่านั้น(6)

ในหนังสือกัชฟุลฆุมมะฮ์ โดยที่ไม่ได้อ้างแหล่งที่มา ได้กล่าวถึงสาเหตุของฉายานามนี้ว่า ในขณะที่เขากำลังทำนมาซตะฮัจญุดอยู่ในมิฮ์รอบ เขาได้ยินเสียงร้องว่า เจ้าคือซัยนุลอาบิดีน ถึงสามครั้งด้วยกัน และหลังจากนั้น ฉายานามนี้ก็เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน (7) (หมายเหตุ 1 )