สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา127
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
707
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง wikishia2,722
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย3.85
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายชื่อสมาชิก)15
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายชื่อสมาชิก)8
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายชื่อสมาชิก)5
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)4
ผู้ควบคุมประวัติ (รายชื่อสมาชิก)0
electionadmin (รายชื่อสมาชิก)0
confirmed (รายชื่อสมาชิก)7
movedable (รายชื่อสมาชิก)1
protected (รายชื่อสมาชิก)1
templateeditor (รายชื่อสมาชิก)2
Automoderated users (รายชื่อสมาชิก)3
steward (รายชื่อสมาชิก)0
Push subscription managers (รายชื่อสมาชิก)0
Moderators (รายชื่อสมาชิก)0
checkuser (รายชื่อสมาชิก)2
View statistics
Views total1,723
Views per edit0.63
Most viewed pages
หน้าหลัก146
มิกดาด บินอัมร์47
การทำลายสุสานบะกีอ์40
อีดิลเฆาะดีร38
วิกิชีอะฮ์36
กัรบะลาอ์32
ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสนทูต31
อัลกุรอาน29
บรรดาอิมามของชีอะฮ์อิมามียะฮ์29
หลักศรัทธาของชีอะฮ์29
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด210,931