อะบาอับดิลลาฮ์ (ฉายานาม)

จาก wikishia

อะบาอับดิลลาฮ์ (ภาษาอาหรับ : أبا عبد الله) คือ ฉายานามของ อิมามฮุเซน (อ.) และ อิมามซอดิก (อ.) ฉายานามในวัฒนธรรมอาหรับ ถูกใช้สำหรับการให้เกียรติกับบุคคล ใน ริวายะฮ์ (คำรายงาน) ได้เรียกขานชื่อของ บรรดาอิมามของชีอะฮ์ ด้วยฉายานามของพวกเขา และในตำราที่เกี่ยวกับฮะดีษ คำว่า อะบาอับดิลลาฮ์ «اباعبدالله» หากไม่กล่าวถึงชื่อผู้ใด จึงหมายถึง อิมามซอดิก (อ.)

ฉายานามในวัฒนธรรมอาหรับ

ในวัฒนธรรมอาหรับ ฉายานามเป็นชื่อที่ใช้เรียกบุคคลสำหรับการให้เกียรติต่อเขา(1) ส่วนมากของฉายานามขึ้นต้นด้วยคำว่า อะบู «اَبو» อะบา «اَبا» อะบี «اَبی» (หมายถึง บิดา) และอุมมุ«اُمّ»หมายถึง มารดา) เช่น อะบุลฮะซัน อะบุลกอซิม อะบีบักร์ และ อุมมุลกุลษูม(2)

ฉายานามที่ใช้ร่วมของบรรดาอิมาม

ส่วนมากของ ฮะดีษ เรียก บรรดาอิมาม ด้วยฉายานามของพวกเขา(3) ส่วนมากของฉายานามของบรรดาอิมามถูกนำมาใช้ร่วมกัน(4) ยกตัวอย่างเช่น ฉายานามว่า อะบูญะอ์ฟัร ถูกนำมาใช้ระหว่าง อิมามบากิร(อ.) กับ อิมามญะวาด(อ.) และเช่นเดียวกัน ฉายานามที่ว่า อะบุลฮะซัน ถูกนำมาใช้กับบรรดาอิมามทั้งห้าท่าน กล่าวคือ อิมามอะลี (อ.),อิมามซัจญาด (อ.),อิมามกอซิม (อ.),อิมามริฎอ (อ.) และ อิมามฮาดี (อ.)(5)

การนำมาใช้

อะบาอับดิลลาฮ์ ในภาษาอาหรับ ถูกนำมาใช้ในสภาพที่ อะบูอับดิลลาฮ์และอะบีอับดิลลาฮ์ ซึ่งทั้งสองคำ ถูกนำมาใช้ร่วมกันระหว่าง อิมามฮุเซน(อ.) และ อิมามซอดิก (อ.) (6) ตามรายงานจากหนังสือ ตะซ็อลลุมอัซซะฮ์รอ รายงานว่า ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เรียกอิมามฮุเซนว่า อะบาอับดิลลาฮ์(7) สาเหตุที่เรียกอิมามซอดิก (อ.) ว่า อะบาอับดิลลาฮ์ เนื่องจากอิมามซอดิกมีบุตรชายคนที่สองชื่อว่า อับดุลลอฮ์ อัฟฏอฮ์ (8) จากตำราฮะดีษ มี ริวายะฮ์(คำรายงาน) จำนวนน้อยที่รายงานมาจากอิมามฮุเซน (อ.) ส่วนมากของริวายะฮ์ของ ชีอะฮ์ รายงานมาจากอิมามซอดิก(อ.) ด้วยเหตุนี้เอง จากแหล่งที่มาของฮะดีษ หากจะกล่าวถึงอะบาอับดิลลาฮ์ จึงหมายถึง อิมามซอดิก(11)