เยามุลตัรวียะฮ์

จาก wikishia

เยามุลตัรวียะฮ์ (วันตัรวียะฮ์) (ภาษาอาหรับ: يوم التروية) ในปฏิทินอิสลาม คือ วันที่ 8 เดือนซุลฮิจญะห์ และเหตุผลในการตั้งชื่อวันนี้ ก็เพราะว่า ทุ่งมินาและอารอฟัตไม่มีน้ำ และผู้แสวงบุญที่ตั้งใจจะแวะพัก (วุกูฟ) ณ ทุ่งมินาและอารอฟัต จะต้องได้เตรียมน้ำสำหรับ ตนเองจากนครมักกะฮ์ แล้วนำติดตัวไปด้วย และสภาพดังกล่าวจึงเรียกว่า ตัรวียะฮ์ (การกักเก็บน้ำ)

วันนี้ เป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของเดือนซุลฮิจญะฮ์ และตามรายงานของอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า การถือศีลอด ถือเป็นการไถ่โทษ 2 ปีของผู้ศรัทธา [1]

ในวันนี้ ผู้แสวงบุญ ณ บัยตุลลอฮ์ เริ่มพิธีฮัจญ์ตะมัตตุอ์และพิธีฮัจญ์อักบัร

อิมามฮุเซน (อ.) ได้เดินทางออกจากมักกะห์ไปยังเมืองกูฟะฮ์ในปีจันทรคติที่ 61 ในวันนี้ ไม่นานนัก ก่อนเกิดเหตุการณ์กัรบะลา(2)

เชิงอรรถ

บรรณานุกรม