อัษษะเกาะลัยน์

จาก wikishia

อัษษะเกาะลัยน์หรืออัษษิกลัยน์ หมายถึง อัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยต์ ศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้สั่งให้ประชาชาติของเขาปฏิบัติตามพวกเขาในฮะดีษอัษษะเกาะลัยน์ คำนี้ถูกนำมาจากฮะดีษดังกล่าว.

ษิกล์ ทางภาษา หมายถึง สัมภาระ [1] ษิก็อล หมายถึง ความหนัก [2] และ ษะก็อล หมายถึง สิ่งของมีค่า [3] ด้วยเหตุนี้เอง อัษษะเกาะลัยน์ จึงหมายถึง สิ่งสองประการที่ล้ำค่าและมีคุณค่า คำว่า ษะเกาะลาน ถูกกล่าวถึงในโองการที่ 31 ของซูเราะห์อัลเราะฮ์มาน และบรรดานักตัฟซีร กล่าวว่า ความหมายของมัน หมายถึง กลุ่มทั้งสองของญินและมนุษย์ [4] ในเวลาเดียวกัน บางคนถือว่าความหมายของษะเกาะลาน คือ อัลกุรอานและอิตเราะฮ์(อะฮ์ลุลบัยต์ของศาสดา. [5]

ในฮะดีษ อัษษะเกาะลัยน์ ศาสดาแห่งอิสลาม (ศ็อลฯ) ได้สั่งให้ประชาชาติของเขายึดถือสิ่งสองประการที่มีค่า (อัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยต์ ) ในหมู่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะไม่หลงทาง [6] ในรายงานบางส่วนของฮะดีษนี้ ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ ) ได้แนะนำว่า อัลกุรอาน คือ ษิกล์อักบัรและ อะฮ์ลุลบัยต์ของเขา คือ ษิกล์อัศฆ็อร.[7]