อัซซัจญาด (สมญานาม)

จาก wikishia

ภาพเขียนว่า ยาซัจญาด (เขียนเมื่อปี 1439 ฮ.ศ.)ด้วยลายษุลษ์ โดยมุฮัมมัด อัลมุชริฟาวี (1)

อัซซัจญาด หมายถึง ผู้ที่ซุญูดอย่างมากมาย(2) ถือเป็นสมญานามที่เป็นที่รู้จักที่สุดของอิมามซัยนุลอาบิดีน.(3) อิมามที่สี่ของชาวชีอะฮ์ เนื่องจากการปฏิบัติอิบาดัตที่มาก จนเขามีความรักและความผูกพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า และเขาได้ทำการซุญูดอย่างมากมาย กระทั่งได้รับสมญานามว่า อัซซัจญาด.(4)

ตามริวายัต รายงานจากอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ.) ในหนังสืออิลัลลุชชะรอยิอ์ กล่าวถึงอิมามซัจญาด (อ.) ว่า เขาจะไม่กล่าวถึงความโปรดปรานใดของอัลลอฮ์ นอกจากเขาทำการซุญูด และเขาไม่ได้อ่านโองการหนึ่งจากอัลกุรอาน และในโองการเหล่านั้นมีการซุญูดนอกจากเขาได้ทำการซุญูด และอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายหรือกลอุบายใด นอกจากเขาได้ทำการซุญูด และเขาไม่ได้เสร็จสิ้นจากนมาซวาญิบ นอกจากเขาได้ทำการซุญูด และเขาไม่ได้ทำการประนีประนอมระหว่างคนสองคน นอกจากเขาได้ทำการซุญูด และผลของการซุญูดอยู่ในทุกแห่งที่เขาได้ทำการซุญูด ด้วยเหตุนี้เอง เขาจึงถูกเรียกว่า อัซซัจญาด (5) อิบนุฮัมมาด นักกวีชาวชีอะฮ์ในศตวรรษที่ 14 แห่งฮิจเราะฮ์ศักราช ได้แต่งบทกวีเกี่ยวกับการอิบาดัตและการซุญูดของอิมามซัจญาด(อ.) ดังนี้

و راهب أهل البیت کان و لم یزل یلقّب بالسجاد حسن تعبد یقضی بطول الصوم طول نهاره منیباً و یفنی لیله بتهجّد فأین به من علمه و وفائه و أین به من نسکه و تعبّد

คำแปล : เขาเป็นนักพรตและผู้เคร่งครัดในศาสนาแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ และเนื่องจากเขาทำอิบาดัตอย่างสวยงาม จึงได้รับสมญานามว่า อัซซัจญาด ตลอดทั้งวัน ด้วยการขออภัยโทษต่อพระเจ้า และการถือศีลอด และตลอดคืน เขาทำนมาซตะฮัจญุด ผู้ใดหรือที่จะเหมือนเขาในด้านความรู้และความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา?และจะพบบุคคลที่เหมือนกับเขาในการทำการเคารพภักดีและอิบาดัตได้ที่ไหนเล่า?(6)