รุกุนฮะญะรุลอัสวัด

จาก wikishia

รุกุนฮะญะรุลอัสวัด รุกุนอัลฮะญัร รุกุนอัสวัด หรือ รุกุนชัรกี เป็นอีกมุมหนึ่งของกะอ์บะฮ์ที่มี หินดำ ตั้งอยู่ รุกุนนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและมีบ่อน้ำซัมซัม และทุกการฏอวาฟ (การเวียนรอบ) จะเริ่มต้นจากด้านข้างของมัน โดยศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)ระหว่างการฏอวาฟ เคยสัมผัสและจูบหินดำและรุกุนยะมะนี ด้วยเหตุนี้เอง บรรดาฟะกีฮ์จึงมีคำสั่งให้สัมผัส จูบ และโอบกอดรุกุนอัลฮะญัร และการขอดุอาใกล้กับรุกุนนี้ ตามรายงานจากฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับยุคสุดท้าย กล่าวว่า มีการสังหารนัฟซุซซะกียะฮ์ (การสังหารสหายคนหนึ่งของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) เกิดขึ้นใกล้กับรุกุนนี้ และหลังจากการลุกขึ้นต่อสู้ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ชาวชีอะฮ์จำนวนหนึ่งได้ให้คำสัตยาบันกับอิมาม ณอ สถานที่แห่งนี้

ฐานภาพและสถานภาพ

รุกุน ฮะญะรุลอัสวัด เป็นที่่รู้จักว่า รุกุน ชัรกี รุกุนอัลฮะญัร และรุกุนอัลอัสวัด เป็นหนึ่งในมุมของกะอ์บะฮ์ [1] รุกุน หมายถึง ฐานและเสาของมัน [2] เนื่องจากมุมทั้งสี่ของกะอ์บะฮ์มีเสาสี่ต้นรองรับหลังคาของกะอ์บะฮ์ แต่ละมุมของกะอ์บะฮ์ [ซึ่งรวมถึงเสาด้วย] จึงเรียกว่า รุกุน [3] รุกุน ฮะญะรุลอัสวัด ตั้งอยู่เกือบทางทิศตะวันออกและใกล้กับบ่อน้ำซัมซัมและหินดำถูกวางไว้ที่นั่น [4] ด้วยเหตุนี้เอง จึงเรียกว่ารุกุน ฮะญะรุลอัสวัด [5] การฏอวาฟทุกครั้ง ต้องเริ่มต้นที่ด้านหน้าของรุกุน ฮะญะรุลอัสวัด และสิ้นสุดยังสถานที่เดิม [6]

ความสูงส่งและมารยาท

ตามรายงานจากอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า ศาสนทูตแห่งพระเจ้า (ศ็อลฯ) และอิมามซัจญาด (อ.) เคยสัมผัสรุกุนหินดำและรุกุนยะมานี จากนั้น พวกเขาทั้งสองก็ได้จูบมันและเอาใบหน้าแนบบนมันอีกด้วย [7] ตามรายงานเหล่านี้ กล่าวว่า การกระทำอะมั้ลต่างๆ เช่น การอิสติลาม (การสัมผัสด้วยมือ) อิตติซาม (การโอบกอด) และจูบรุกุนหิน[8] เช่นเดียวกันกับการกล่าวศอลาวาต[9] การขอดุอาอ์ การวิงวอน และการเตาบะฮ์ ได้มีคำสั่งให้กระทำ[10]

ความชอบธรรมของการตะบัรรุกหินดำ

แม้ว่า นักวิชาการวะฮาบี จะถือว่าการสัมผัสและการจูบวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นชิริก (การตั้งภาคีต่อพระเจ้า) [11] การสัมผัสรุกุนหินดำ ถือเป็นหลายกรณีที่ถูกนำมาใช้ในการพิสูจน์ถึงการอนุญาตให้ตะบัรรุก และการจูบสิ่งต่างที่มีความศักดิ์สิทธิ์พวกเขา [13]

สถานที่เกิดขึ้นในการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

ในแหล่งข้อมูลทางฮะดีษ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้กับรุกุนหินดำในเวลาที่อิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ปรากฏตัว กล่าวคือ การสังหารนัฟซุซซะกียะฮ์ รายงานจากอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า หนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) คือ การถูกสังหารของเยาวชนคนหนึ่งจากครอบครัวศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) (การสังหารนัฟซุซซะกียะฮ์) อยู่ระหว่างนรุกุนและมะกอม [14]

การให้คำสัตยาบันของบรรดาชีอะฮ์กับอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ตามรายงานจากอิมามศอดิก (อ.) [15] และอิมามบากิร (อ.) [16] กล่าวว่า อิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะลุกขึ้นต่อสู้ในวันอาชูรอและเขาจะยืนอยู่ระหว่างรุกุนและมะกอม และบรรดาผู้ปฏิบัติตามเขาจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันและให้คำสัตยาบันกับเขา