บัญดัล บินซุลัยม์ กัลบี

จาก wikishia

บัญดัล บิน ซุลัยม์ กัลบี เขาเป็นหนึ่งในทหารของกองทัพอุมัร อิบนุซะอ์ด์ ที่ร่วมอยู่ในสมรภูมิกัรบะลา หลังจากการเป็นชะฮีดของอิมามฮุเซน (อ.) เขาได้ตัดมือของอิมามฮุเซน เพื่อต้องการเอาแหวนของอิมาม เขาถูกจับกุมในการกิยาม(ลุกขึ้นต่อสู้)ของมุคตารและมุคตารได้สั่งให้ประหารชีวิตเขา(1)