บรรดาศาสดา

จาก wikishia

บรรดาศาสดา หรือ บรรดานบี หมายถึง บุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเชิญชวนมนุษย์ให้มาสู่พระองค์ โดยผ่านพวกเขา พระองค์ทรงสื่อสารกับพวกเขาด้วยวะฮ์ยู (คำวิวรณ์)

ความบริสุทธิ์ปราศจากบาป ความรอบรู้ในสิ่งที่เร้นลับ การมีปาฏิหาริย์ และการได้รับวะฮ์ยู ถือเป็นคุณสมบัติของบรรดาศาสดา

ในอัลกุรอาน ได้กล่าวถึงปาฏิหาริย์บางประการของบรรดาศาสดา เช่น การทำให้ไฟมีความเย็นสำหรับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) การทำให้ไม้เท้าของศาสดามูซา (อ.)กลายเป็นงูขนาดใหญ่ การชุบชีวิตคนตายให้มีชีวิตอีกครั้งของศาสดาอีซา (อ.) และพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสำหรับศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

ในอัลกุรอาน ได้กล่าวถึงความสูงส่งของบรรดาศาสดาที่มีต่อกันและกัน ศาสดาบางคน นอกเหนือจากดำรงตำแหน่งนบูวะฮ์ ยังดำรงตำแหน่งริซาละฮ์ และบางคนยังได้รับตำแหน่งอิมามะฮ์ด้วยเช่นกัน

ตามริวายะฮ์ต่างๆ รายงานว่า บรรดาศาสดาอูลุลอัซม์ กล่าวคือ ศาสดานูฮ์ (อ.) ศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ศาสดามูซา (อ.) ศาสดาอีซา (อ.) และศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มีความสูงส่งเหนือกว่าบรรดาศาสดาคนอื่นๆ และศาสดาแห่งอิสลาม (ศ็อลฯ) มีความสูงส่งเหนือกว่าบรรดาศาสดาทั้งหมด

และนอกจากนี้ ในหมู่ศาสดาทั้งหลาย ศาสดาชีษ ศาสดาอิดริส ศาสดามูซา ศาสดาดาวูด ศาสดาอีซา และศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มีพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ และบรรดาศาสดาอูลุลอัซม์ คือ ศาสดาที่มีหลักศาสนบัญญัติ

ตามทัศนะที่เป็นที่รู้จักกัน กล่าวว่า จำนวนของบรรดาศาสดามีทั้งหมด หนึ่งแสนสี่พันคน และในอัลกุรอานได้กล่าวถึงบรรรดาศาสดาเพียง 26 คนเท่านั้น ซึ่งบุคคลแรก คือ ศาสดาอาดัม และศาสดาองค์สุดท้าย คือ ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

บรรดานักวิชาการของชีอะฮ์ ได้เขียนประวัติศาสตร์ของบรรดาศาสดาไว้ในผลงานประพันธ์ของพวกเขา และหนังสือที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ ก็คือ อันนูรุลมุบีน ฟีย์ กิเศาะศอลอัมบิยาอ์ วัลมุรซะลีน ผู้เขียน ซัยยิดนิอ์มะตุลลอฮ์ ญะซาอิรีย์ กิเศาะศอลอัมบิยาอ์ ผู้เขียน รอวันดี ตันซีฮุลอัมบิยาอ์ ผู้เขียน ซัยยิดมัรตะฎอ และฮะยาตุลกุลูบ ผู้เขียน อัลลามะฮ์มัจญ์ลิซีย์

ศาสดา ศาสดาหรือนบี คือ ผู้ที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าโดยปราศจากสื่อของมนุษย์ [1] และเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมัคลูก (สิ่งสร้างของพระองค์) และเขาเชิญชวนบรรดามัคลูกให้เข้ามาหาพระองค์ [2] การรับวะฮีย์ (คำวิวรณ์) ความรู้ในสิ่งเร้นลับ [3] และความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน [4] และการตอบรับเสียงเรียกร้อง [5] เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของบรรดาศาสดา นักเทววิทยาอิสลามส่วนใหญ่ เชื่อว่า บรรดาศาสดา เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากบาปและความผิดพลาดในทุกเรื่องและในทุกช่วงอายุขัยของชีวิตของพวกเขา [6] ด้วยเหตุนี้เอง กรณีต่างๆที่กล่าวถึงในอัลกุรอานเกี่ยวกับการขออภัยโทษของบรรดาศาสดาและการให้อภัยโทษจากพระเจ้า [7] เช่น ขณะที่การสังหารชายชาวอียิปต์โดย ศาสดามูซา (อ.) [8] การละทิ้งภารกิจโดยศาสดายูนุส [9] และการรับประทานผลไม้ต้องห้ามโดยศาสดาอาดัม (อ.) [10] โดยการอธิบายว่าเป็นการตัรกุลเอาลา ในทางตรงกันข้าม นักเทววิทยาบางคน ถือว่า ความไม่ผิดพลาดของบรรดาศาสดานั้นมีความจำเป็น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของการเป็นศาสดา และในภารกิจต่างๆในปัจจุบันของชีวิต ที่เรียกกันว่า ซะฮ์วุนนะบี[11]

จำนวนและนามต่างๆ

เกี่ยวกับจำนวนของบรรดาศาสดา มีคำรายงานต่างๆที่แตกต่างกัน โดยอัลลามะฮ์ ฏอบาฏอบาอี รายงานว่า จำนวนของพวกเขา มี 124,000 คน [12] ตามคำรายงานนี้ บรรดาศาสดา จำนวน 313 คนเป็นรอซูล (ผู้ส่งสาร) 600 คน เป็นศาสดาที่มาจากบะนีอิสรออีล และสี่คน (ฮูด (อ.) ศอลิห์ (อ.) และชุอัยบ์ (อ.) และมุฮัมมัด (อ.) เป็นชาวอาหรับ [13] ในริวายะฮ์อื่น ๆ จำนวนของบรรดาศาสดา ถูกกล่าวถึงเป็น 8,000 คน, [14] 320,000 คน, [15] และ 144,000 คน[16] อัลลามะฮ์ มัจญ์ลิซี คาดคะเนว่า จำนวน 8,000 คน เกี่ยวกับบรรดาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ [17] ศาสดาองค์แรก คือ อาดัม (อ.) [18] และศาสดาองค์สุดท้าย คือ มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) [19] คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงบรรดาศาสดาบางคน [20] อาดัม (อ.) นูฮ์ ((อ.) อิดริส (อ.), ฮูด (อ.), ศอลิห์ (อ.), อิบรอฮิม (อ.), ลูฏ (อ.), อิสมาอิล (อ.), อัลยัซอ์ (อ.), ซุลกิฟล์ (อ.), อิลยาส (อ.), ยูนุส (อ.) ) (อ.), อิสฮาก (อ.), ยะกูบ (อ.), ยูซุฟ (อ.), ชุอัยบ์ (อ.), มูซา (อ.), ฮารูน (อ.), ดาวูด (อ.), สุลัยมาน(อ.), อัยยูบ (อ.) ซะกะรียา (อ.) ยะฮ์ยา อีซา (อ.) และ มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นบรรดาที่มีชื่อกล่าวไว้ในอัลกุรอาน [21] นักตัฟซีรบางคนเชื่อว่า มีการกล่าวถึงชื่อของอิสมาอีล บิน ฮิซกีล [หมายเหตุ 1] ด้วยเช่นกัน ในอัลกุรอาน [22] ] โดยบางคนยังเชื่อว่า อัลกุรอานกล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาศาสดาบางคน เช่น อิรมิยา(อ.) และชะมูอีล(อ.) แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อของพวกเขา (23) ในอัลกุรอาน มีซูเราะฮ์หนึ่งที่ชื่อว่า ซูเราะฮ์อันอันบิยาอ์ และมีหลายซูเราะฮ์ที่ชื่อถึงบรรดาศาสดา เช่น ซูเราะฮ์ยูนุส ซูเราะฮ์ฮูด ซูเราะฮ์ยูซุฟ ซูเราะฮ์อิบรอฮีม ซูเราะฮ์มุฮัมมัดและซูเราะฮ์นูฮ์