นมาซฏอวาฟ

จาก wikishia


นมาซฏอวาฟ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งวาญิบของฮัจญ์และอุมเราะฮ์ นมาซนี้มีสองรอกะอัต เช่นเดียวกับนมาซศุบฮ์ ซึ่งกระทำหลังจากการฏอวาฟ หลังมะกอมอิบรอฮีม ขณะที่นมาซฏอวาซนิซาอ์นั้นมีความแตกต่างกับนมาซนี้ด้วยการเนียต

ประวัติความเป็นมา

การนำมะกอม เป็นกิบละฮ์ เกิดขึ้นในสมัยของศาสดาอิบรอฮีม และศาสดาอิสมาอีล จนถึงยุคสมัยของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  ซึ่งมีที่มาทางประวัติศาสตร์(1) และอัลกุรอานได้เชิญชวนชาวมุสลิมให้นมาซ ณ สถานที่นี้(2)

วิธีการนมาซ

หลังจากการฏอวาฟที่เป็นวาญิบ จะต้องทำนมาซฏอวาฟ สองรอกะอัต ซึ่งเหมือนดังกับนมาซศุบฮ์ และไม่จำเป็นสำหรับบุรุษที่จะต้องอ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะฮ์และซูเราะฮ์อื่นๆด้วยเสียงดัง การเนียตของนมาซนี้ขึ้นอยู่กับการฏอวาฟ หลังจากการฏอวาฟซิยาเราะฮ์ ให้เนียตนมาซฏอวาฟซิยาเราะฮ์ และหลังจากฏอวาฟนิซาอ์ ให้เนียตนมาซฎอวาฟนิซาอ์ อย่าได้เว้นช่องว่างระหว่างฏอวาฟ และนมาซ (3)

สถานที่นมาซ

นมาซฏอวาฟที่เป็นวาญิบ จะต้องกระทำหลังมะกอมอิบรอฮีม และอยู่ใกล้กับมะกอม โดยปราศจากการรบกวนฏอวาฟของผู้อื่น

ในกรณีสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถฏอวาฟบนชั้นสอง แต่สามารถนมาซในลานมัสญิดอัลฮะรอมและด้านหลังมะกอมอิบรอฮีม ถือว่ามีความแตกต่างกันในคำฟัตวา (5)

นมาซฏอวาฟที่เป็นมุสตะฮับ สามารถกระทำได้ในสถานที่ใดก็ได้ในมัสญิดอัลฮะรอม (6)