ซิยาเราะฮ์ อิมามฮุเซน (อ.)

จาก wikishia

ซิยาเราะฮ์ อิมามฮุเซน หมายถึง การเข้าร่วมในฮะรอมของอิมามฮุเซน การให้สลามกับอิมามและการอ่านบทซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.)

ซิยาเราะฮ์ อิมามฮุเซน (อ.) เป็นการกระทำอะมั้ลที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีอะฮ์ และมีการกล่าวถึงความประเสริฐและผลรางวัลอย่างมากมายในการกระทำนี้ ในแหล่งข้อมูลทางริวายะฮ์ของชีอะฮ์ รวมถึงอัลลอฮ์ทรงภูมิใจต่อบรรดาซาอิรของอิมามฮุเซน (อ.) และศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)และบรรดาอิมามจะขอดุอาอ์ด้วยสิทธิของพวกเขา

การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซนจากทางไกล สามารถที่จะกระทำได้ด้วยเช่นกัน การให้สลามกับอิมามและการอ่านบทซิยาเราะฮ์ สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในฮะรอม ถือเป็นมุสตะฮับและการซิยาเราะฮ์นี้ จะได้มีผลรางวัลตอบแทนด้วยเช่นกัน

เชคฮุรอามิลี ได้กล่าวว่า ตามริวายะฮ์ รายงานว่า การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน เป็นวาญิบกิฟาอีย์

มีรายงาน กล่าวว่า มารยาทในการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน(อ.) การรู้จักอิมามฮุเซน(อ.) การทำฆุซุล สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด การขออนุญาตจากอัลลอฮเพื่อเข้าไปในฮะรอม และการอ่านบทซิเยาะฮ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมารยาทในการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซนด้วยเท้าเปล่า เป็นหนึ่งในมารยาทของการซิยาเราะฮ์ของอิมามฮุเซน (อ.)ซึ่งได้มีการเน้นย้ำในริวายะฮ์ของชีอะฮ์ ดั่งเช่น บรรดานักวิชาการดังต่อไปนี้ เชคมุรตะฎอ อันศอรีย์ และเชคญะฟัร กาชิฟุลกิฏอ ได้กระทำเช่นนี้ในวันอัรบะอีนอิมามฮุเซนมาโดยตลอด ปัจจุบันนี้ การเดินเท้าในวันอัรบะอีนอิมามฮุเซนได้กลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวชีอะฮ์และมีบรรดาซาอิรเข้าร่วมจำนวนหลายล้านคน

ในแหล่งข้อมูลทางฮะดีษของชีอะฮ์ รายงานว่า มีบทซิยาเราะฮ์ต่างๆ เช่น ซิยาเราะฮ์วาริษ ซิยาเราะฮ์นาฮิยะฮ์ มุก็อดดะซะฮ์ และซิยาเราะฮ์อาชูรอ ถือเป็นบทซิยาเราะฮ์สำหรับ อิมามฮุเซน ทั้งมีคำสั่งให้ซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) ในวันต่างๆ เช่น วันอะรอฟะฮ์ วันอาชูรอ วันนิศฟูชะอ์บาน และวันต่างๆของเดือนรอญับ

ตามแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รายงานว่า บุคคลแรกที่เดินทางซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน คือ ญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ อันศอรี ขณะที่คอลีฟะฮ์อับบาซีบางคน เช่น ฮารูน อัรรอชีดและมุตะวักกิล อับบาซี ต่างพยายามที่จะขัดขวางการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) ในทางตรงกันข้าม ในช่วงการปกครองราชวงศ์อาลิบูเยะฮ์ ศอฟะวีเยะฮ์ กอญอรีเยะฮ์ ได้ดำเนินการขยายและบูรณะฮะรอมของอิมามฮุเซน (อ.) ใหม่อีกครั้ง

สถานภาพและความสำคัญ

การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน คือ การเข้าร่วมในฮะรอมของอิมามฮุเซน (อ.) (1) และการปฏิบัติอะมั้ลต่างๆ เช่น การให้สลามและการอ่านบทซิยาเราะฮ์ (2) แน่นอนว่า บางครั้ง มีการอ่านบทซิยาเราะฮ์จากทางไกลด้วยเช่นกัน

ตามริวายะฮ์จำนวนมากได้รายงานจากศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) (3) และบรรดาอิมามของชีอะฮ์ (อ.) (4) กล่าวว่า การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน ณ กัรบะลา ถือเป็นการกระทำอะมั้ลที่ประเสริฐที่สุด (หมายเหตุ1)

ความประเสริฐสำหรับการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) บางประการที่มีกล่าวไว้ในริวายะฮ์ต่างๆ กล่าวคือ ผลรางวัลเท่ากับการซิยาเราะฮ์อัลลอฮ์ ณ อะรัชของพระองค์ การได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพระองค์สำหรับบรรดาซาอิรฮะรอมอิมามฮุเซน การร่วมเคียงข้างศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) อิมามอะลี และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ศาสดามุฮัมมัดและ บรรดาอิมามจะขอดุอาอ์ให้กับซาอิร การได้รับบั้นปลายชีวิตที่ดี การเพิ่มขึ้นของปัจจัยยังชีพ และการมีอายุยืนสำหรับซาอิร (5)

บางแหล่งข้อมูลทางฮะดีษ ได้มีบทหนึ่งภายใต้หัวข้อที่ว่า การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน เป็นวาญิบ เช่น หนังสืออัลมะซาร เขียนโดยเชคมุฟีด (6) เชคฮุร อามิลี ในหนังสือวะซาอิลุชชีอะฮ์ ได้เขียนว่า มีริวายะฮ์จำนวนหนึ่งที่กล่าวว่า การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน เป็นวาญิบกิฟาอีย์ (7)

ประวัติความเป็นมา

ในแหล่งข้อมูลทางริวายะฮ์ของชีอะฮ์ มีรายงานเกี่ยวกับการให้เกียรติและความเคารพต่อสถานที่ซึ่งอิมามฮุเซน (อ.) ถูกทำชะฮาดัต ในช่วงยุคสมัยก่อนอิสลาม (8) ดังเช่น ริวายะฮ์หนึ่งได้รายงานว่า เมื่ออิมามอะลี (อ.) ได้เดินทางกลับจากสงครามศิฟฟีน เขาได้ผ่านยังกัรบะลาและรำลึกถึงเหตุการณ์กัรบะลาและเขาได้ร้องไห้ (9)

ตามรายงานทางประวัติศาสตร์ บันทึกไว้ว่า บุคคลแรกที่เดินทางถึงกัรบะลา หลังจากการเป็นชะฮีดของอิมามฮุเซน (อ.) คือ ญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ อันศอรีย์ พร้อมทั้ง อะฏียะฮ์ เอาฟีย์ ในวันอัรบะอีน หลังการเป็นชะฮีดของอิมาม โดยพวกเขาได้เดินทางจากเมืองมะดีนะฮ์ มายังกัรบะลา (10) ซัยยิด ฏอวูซ เขียนในหนังสืออัลลุฮูฟ โดยเขาเชื่อว่า ท่านหญิงซัยนับ (ซ.) และบรรดาเชลยศึกจากกัรบะลาได้เดินทางกลับมายังกัรบะลาอีกครั้งในวันนี้ (11) บางรายงานกล่าวว่า บุคคลแรกที่เยือนกัรบะลา คือ อุบัยดิลลาฮ์ บิน ฮุร ญุอ์ฟีย์ (12)

ในยุคสมัยของการปกครองระบบอุมัยยะฮ์ แม้ว่าเหล่าผู้ปกครองจะขัดขวางเพื่อไม่ให้ผู้คนเดินทางไปซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (13) แต่อุกบะฮ์ บิน อัมร์ ซะฮ์มี กวีเอกชาวอาหรับในช่วงปลายศตวรรษแรกแห่งฮิจเราะฮ์ศักราชก็ได้เดินทางมายังกัรบะลาเพื่อซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) และได้อ่านมัรษียะฮ์ในการสดุดีต่ออิมามฮุเซน(อ.) (14) (หมายเหตุ 2) แม้ว่าเหล่าผู้ปกครองบะนีอุมัยยะฮ์จะขัดขวางการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) แต่การรำลึกถึงสัญลักษณ์ของฮุซัยนี ไม่สามารถที่จะถูกทำลายลงได้ ขณะที่คอลีฟะฮ์อับบาซีย์บางคน เช่น ฮารูน อัรรอชีด และมุตะวักกิล อับบาซีย์ ได้ดำเนินการเพื่อทำลายฮะรอมของอิมามฮุเซน (อ.) โดยมุตะวักกิลได้ออกมาตรการเพื่อลบล้างร่องรอยสถานที่ฝังศพ ด้วยการไถดินและรดน้ำบนสถานที่ฝังศพ และเขายังออกคำสั่งห้ามประชาชนไม่ให้เดินทางไปซิยาเราะฮ์ (15) ในทางตรงกันข้าม ในยุคสมัยการปกครองของอาลิบูเยะฮ์ ญะลายิริยอน ศอฟาวีเยะฮ์ กอญารีเยะฮ์ ได้ดำเนินเพื่อขยายและการบูรณะฮะรอมของอิมามฮุเซน ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (16)

อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์ (703-779 ฮ.ศ.) (หมายเหตุ 3) ได้กล่าวถึง การซิยาเราะฮ์ยังฮะรอมของอิมามฮุเซน (อ.) การบริการอาหารแก่ซาอิรทั้งหลายที่มุมหนึ่งของฮะรอม ตลอดจน มารยาทในการเข้าไปในฮะรอมและการรักษาประเพณี สำหรับผู้ที่เดินทางมาซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (17) อิบนุ ศ็อบบาฆ (เสียชีวิต 855 ฮ.ศ.) ได้รายงานว่า ในศตวรรษที่เก้าแห่งฮิจเราะฮ์ศักราชได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (18)

มารยาทของการซิยาเราะฮ์

มีริวายะฮ์จำนวนมากมายที่ได้รายงานเกี่ยวกับวิธีการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน(อ.) ตามริวายะฮ์เหล่านี้ การรู้จักสิทธิอันชอบธรรมของอิมามฮุเซน (อ.) การมีความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) การเข้าร่วมด้วยหัวใจและความเศร้าโศก ถือเป็นมารยาททางด้านจิตวิญญาณของการซิยาเราะฮ์ และการอาบน้ำฆุซุลสำหรับการซิยาเราะฮ์ (19) การสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด (20) การไม่ใส่น้ำหอมและเครื่องประดับ(21) การนิ่งเงียบ (22) นอกจากนี้ ในหนังสือกามิลุซซิยารอต ได้มีบทหนึ่งภายใต้หัวข้อ สิ่งที่เป็นมักรูฮ์สำหรับการซิยาเราะฮ์ อิมามฮุเซน(อ.) เช่น อาหารที่หลากหลาย ขนมและของหวานต่างๆ ตามริวายะฮ์ รายงานจากอิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า อย่าได้ไปซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซนด้วยอาหารที่หลากหลาย แต่จงไปซิยาเราะฮ์เขา ในสภาพที่ร่างกายเปอะเปื้อนฝุ่น(23) การขออนุญาตจากอัลลอฮ์ ศาสนทูต(ศ็อลฯ)และบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ในการเข้าไปในฮะรอม(24) นอกจากนี้ การอ่านบทซิยาเราะฮ์ต่างๆ เช่น บทซิยาเราะฮ์ ญะมิอะฮ์ กะบีเราะฮ์ ก็ถือเป็นหนึ่งในมารยาทของการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซนด้วยเช่นกัน (25)

ในหนังสือกามิลุซซิยารอต ยังได้รายงานฮะดีษจากอิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า ให้ทำนมาซสองรอกะอัต ใกล้ศีรษะของอิมามฮุเซน ซึ่งรอกะอัตแรกให้อ่านซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ และ ซูเราะฮ์ยาซีน ส่วนในรอกะอัตที่สองให้อ่านซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์และซูเราะฮ์อัรเราะฮ์มาน(26)

เวลาเฉพาะสำหรับการซิยาเราะฮ์

ในริวายะฮ์ของชีอะฮ์ ได้มีคำสั่งให้ซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน(อ.) ในวันอะรอฟะฮ์ (27) วันอาชูรอ (28) วันนิศฟูชะอ์บาน (29) และวันต่างๆของเดือนรอญับ (30) วันอีดฟิฏร์ และกลางคืนของวันอีด (31)

บทซิยาเราะฮ์ต่างๆ

ในแหล่งข้อมูลทางฮะดีษของชีอะฮ์ ได้รายงานว่า มีบทซิยาเราะฮ์ต่างๆมากมายสำหรับการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (32) นอกจากนี้ ยังมีบทซิยาเราะฮ์อื่นๆสำหรับการ ซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.)และบรรดาอัศฮาบของเขา ในแหล่งข้อมูลทางฮะดีษด้วยเช่นกัน (33) ซิยาเราะฮ์ วาริษ (34) ซิยาเราะฮ์ นาฮิยะฮ์ มุก็อดดะซะฮ์ (35) ซิยาเราะฮ์ อาชูรอ (36) ซิยาเราะฮ์รอญะบียะฮ์ (37) ซิยาเราะฮ์วันนิศฟูชะอ์บาน และวันอีดฟิฏร์และอีดกุรบาน รวมทั้งการซิยาเราะฮ์ในคืนอัลก็อดร์ ทั้งหมดเหล่านี้คือ บทซิยาเราะฮ์สำหรับการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (38)

การซิยาเราะฮ์ด้วยการเดินเท้า

มีริวายะฮ์ต่างๆมากมายที่ได้กล่าวถึงการเดินเท้าเปล่าเพื่อซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) (39)

ในริวายะฮ์ของชีอะฮ์ กล่าวว่า ผลรางวัลสำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ.) เท่ากับความผิดบาปของเขาถูกขจัดออกไป รายงานจากอิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า ผู้ใดก็ตามที่เดินทางออกจากบ้านของเขา เพื่อซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน ทุกย่างก้าวของเขา จะถูกบันทึกด้วยความดีงามสำหรับเขา (40) เชคฏูซีย์ เขียนหนังสือตะฮ์ซีบุลอะฮ์กาม ว่า เวลาที่ซาอิรได้กลับจากการเดินทางสำหรับการซิยาเราะฮ์ มลาอิกะฮ์องค์หนึ่งได้นำพระดำรัสจากอัลลอฮ์มาและกล่าวกับเขาว่า เจ้าจงเริ่มการกระทำของเขาใหม่ เพราะว่าอดีตต่างๆของเจ้านั้นได้รับการอภัยแล้ว

ปัจจุบันนี้ การเดินเท้าวันอัรบะอีน เป็นหนึ่งในประเพณีของชีอะฮ์ที่ดำเนินการในทุกปีช่วงวันอัรบะอีน ฮุซัยนี ประเพณีนี้ ซึ่งมีบรรดาซาอิรเข้าร่วมนับล้านๆคน ถือเป็นการเดินเท้าที่ใหญ่ที่สุดของการรวมตัวทางศาสนาประจำปีของโลก (42)

การซิยาเราะฮ์จากทางไกล

มีริวายะฮ์จากบรรดาอิมาม ผู้บริสุทธิ์ให้ทำการซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซนจากทางไกลได้และถือเป็นมุสตะฮับ (43) ในการซิยาเราะฮ์ประเภทนี้ การอาบน้ำฆุซุลสำหรับการซิยาเราะฮ์ การสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และการซิยาเราะฮ์ในสถานที่ต่างๆ เช่น บนหลังบ้าน หรือ ในท้องทะเลทราย ถือเป็นการกระทำที่เป็นมุสตะฮับ (44) นอกจากนี้ การนมาซซิยาเราะฮ์ ก่อนหรือหลังจากการซิยาเราะฮ์ เป็นที่อนุญาต (45) ตามริวายะฮ์ที่รายงานจากอิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า ผู้ที่ได้อาบน้ำฆุซุลในบ้านของเขาแล้วขึ้นไปบนที่สูงและให้สลามกับอิมามฮุเซน (อ.) เท่ากับว่า เขานั้นได้ซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (46)