ซัยยิดมุฮัมมัดอะลี อาลิฮาชิม

จาก wikishia

ซัยยิดมุฮัมมัดอะลี อาลิฮาชิม (ภาษาอาหรับ: السيد محمد علي آل هاشم) (1341-1403) เป็นอิหม่ามวันศุกร์ของเมืองทาบริซ และเป็นตัวแทนของวะลียุลฟะกีฮ์ในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก เขายังเป็นผู้แทนของประชาชนในสภาผู้ชำนาญการสมัยที่ 6 ในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก นอกจากนี้ เขายังมีความรับผิดชอบในฝ่ายความศรัทธาของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอีกด้วย

เมื่อวันที่ 30 อุรดีเบเฮชต์ (พฤษภาคม) 1403 (2024)เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมกับซัยยิดอิบรอฮีม ระอีซี ประธานาธิบดีแห่งอิหร่าน

ชีวประวัติ

ซัยยิดมุฮัมมัดอะลี อาลิฮาชิม ป็นบุตรชายของซัยยิดมุฮัมมัดตะกี อาลิฮาชิม หนึ่งในนักการศาสนาแห่งเมืองทาบริซ เขาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายในเมืองทาบริซ อาลิฮาชิม เริ่มศึกษาวิชาการทางศาสนาในสถาบันศาสนาเฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์ เมืองทาบริซ จากนั้นเขาจึงไปศึกษาต่อที่สถาบันศาสนาเฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์ เมืองกุม เขาเข้าร่วมบทเรียนชั้นสูงของซัยยิดอะลี คาเมเนอี เป็นเวลา 14 ปี[1]

ตำแหน่งทางการและการเมือง

อยาตุลลอฮ์คาเมเนอี ได้แต่งตั้งอาลิฮาชิม เป็นผู้แทนของวะลียุลฟะกีฮ์ในจังหวัดอาเซอร์ไบจานและอิหม่ามญุมอะฮ์ประจำเมืองทาบริซ เมื่อวันที่ 10 คุรดอด 1396 ตามสุริยคติอิหร่าน [2] ตามคำร้องขอของเขา ในช่วงการดำรงตำแหน่งอิหม่ามญุมอะฮ์เมืองทาบริซ รั้วที่ปิดกั้นประชาชนจากเจ้าหน้าที่ได้ถูกรื้อออก[3]

อาลิฮาชิม ตั้งแต่วันที่ 28 ทีร 1388 [4] ถึง 11 ทีร 1396 [5] มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้แทนของวะลียุลฟะกีฮ์และหัวหน้าองค์กรอุดมการณ์การเมืองของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (6)เขาประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้ ถึง สามครั้งได้รับตำแหน่งที่หนึ่งระหว่างองค์กรอุดมการณ์การเมืองของกองทัพบก [7]

อาลิฮาชิม ในสมัยที่หก ของสภาผู้ชำนาญการ เขาเข้าสู่สภานี้ในฐานะผู้แทนของประชาชนชาวจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก โดยได้รับคะแนนเสียง 834,108 คะแนน เขาได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในช่วงเวลาต่างๆ ของสภาผู้ชำนาญการในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก (8) ในบรรดาตำแหน่งทางการอื่น ๆ ของเขา สามารถที่จะชี้ให้เห็นต่อไปนี้:

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานนมาซวันศุกร์เมืองทาบริซ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุดมการณ์ทางการเมือง ศูนย์ฝึกอบรมสนับสนุนของกองทัพบก
 • หัวหน้าฝ่ายอุดมการณ์และการเมืองของกองพลที่ 21 ของฮัมซะฮ์ อาเซอร์ไบจาน
 • หัวหน้าฝ่ายอุดมการณ์การเมืองระดับภูมิภาคของอาเซอร์ไบจาน
 • รองประธานฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์กรอุดมการณ์ทางการเมืองระดับภูมิภาคของอาเซอร์ไบจาน
 • รักษาการสำนักงานอุดมการณ์การเมืองของกองทัพเรือ
 • รักษาการสำนักงานอุดมการณ์การเมืองของกองทัพบก
 • รองผู้ประสานงานองค์การอุดมการณ์การเมืองของกองทัพ
 • รักษาการองค์กรอุดมการณ์ทางการเมืองของกองทัพโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ
 • สมาชิกของโต๊ะอาเซอร์ไบจานในสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ
 • หัวหน้าสำนักงานอุดมการณ์การเมืองของกองทัพบก

ผลงานวิชาการ

อาลิฮาชิม มีผลงานเฉพาะด้านสำหรับกองทัพ นักศึกษาศาสนา และนักการศาสนา และผลงานทั่วไป [10] ในบรรดาผลงานของเขา สามารถทีจะชี้ให้เห็นดังต่อไปนี้:

 • ชะมีม อัคลาก วะตัรบียัตอิสลาม (จริยธรรมและการอบรมสั่งสอนของอิสลาม)[11]
 • ซีเรเย อัคลาก วะ ตัรบียะตี (วิถีแห่งจริยธรรมและการอบรมสั่งสอน [12]
 • การทบทวนนิติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามจิตวิทยา[13]
 • สาส์นวันศุกร์ - ในหกเล่ม (บทเทศนาธรรมในนมาซวันศุกร์) [14]

เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 30 อุรดีเบเฮชต์ (พฤษภาคม) 1403 (2024) เฮลิคอปเตอร์ที่โดยสารซัยยิดอิบรอฮีม ระอีซี และซัยยิดมุฮัมมัดอะลี อาลิฮาชิม ซึ่งเดินทางไปยังจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก เพื่อเปิดโครงการก่อสร้าง ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับระหว่างวัรเซกอนและญุลฟา และเขาเสียชีวิต [16]

เชิงอรรถ

บรรณานุกรม