การลุกขึ้นต่อสู้ของซัยยิดฮะซะนีย์

จาก wikishia

การลุกขึ้นต่อสู้ของซัยยิดฮะซะนีย์ เป็นหนึ่งในสัญญาณการปรากฏกาย(ซุฮูร)ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ตามริวายะฮ์ รายงานว่า ซัยยิดฮะซะนี เป็นชายหนุ่มได้ลุกขึ้น(กิยาม)จากแผ่นดินอัล-ดีลัม และเขสเรียกร้องสู่การตอบรับคำเชิญชวนของอิมามมะฮ์ดี(อ.ญ.)และกลุ่มชนหนึ่งจากฏอลิกอนจะให้ความช่วยเหลือเขา และการลุกขึ้นของเขาประจวบเหมาะกับการปรากฏของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) เขาจะให้คำสัตยาบันกับอิมามในเมืองกูฟะฮ์

จากริวายะฮ์หนึ่ง รายงานว่า ซัยยิดฮะซะนีย์ จะลุกขึ้นจากเมืองมักกะฮ์และหลังจากนั้นเขาจะถูกสังหารด้วยมือของชาวเมืองนี้ และบางคนได้อ้างริวายะฮ์นี้ บอกว่า ซัยยิดฮะซะนีย์ คือ นัฟซ์อัซซะกียะฮ์ ผู้ซึ่งถูกสังหารในมักกะฮ์ และเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แน่นอนของการปรากฏกาย นอกจากบางคนมีความสงสัยในความถูกต้องของริวายะฮ์นี้

สัญญาณของการปรากฏกาย

บางริวายะฮ์ ได้กล่าวถึงการลุกขึ้นของบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่า ซัยยิดฮะซะนี ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) (1) เช่น คุฏบะตุลบะยาน ซึ่งส่วนหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของการปรากฏกาย ซัยยิดฮะซะนี และการลุกขึ้นต่อสู้ของเขาและการเข้าร่วมกับอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) (2) ตามคำบอกเล่าของนัจญ์มุดดีน ฏอบะซีย์ นักวิชาการและนักวิจัยร่วมสมัยชาวชีอะฮ์ กล่าวว่า มี 7 หรือ 8 ฮะดีษที่เกี่ยวกับซัยยิดฮะซะนี จากริวายะฮ์ทั้งหมด ถือว่า การลุกขึ้นต่อสู้ของซัยยิดฮะซะนี เป็นหนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกาย(4) และตามคำกล่าวของเขายังถือว่า ริวายะฮ์เหล่านี้อยู่ในระดับขั้นมุสตะฟีฎ และเป็นที่เชื่อมั่นว่า บางส่วนของริวายะฮ์ ได้รับมาจากบรรดามะอ์ศูม(อ.) แม้ว่าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดก็ตาม (5)

วิธีการลุกขึ้นต่อสู้

ตามคำกล่าวของนัจญ์มุดดีน ฏอบะซี ระบุว่า ริวายะฮ์มีความแตกต่างกันในรายละเอียด(8) และบางส่วนรายงานว่า การลุกขึ้นต่อสู้ของซัยยิดฮะซะนีย์ เริ่มต้นจากแผ่นดินอัล-ดีลัม และเขาได้ให้คำสัตยาบันกับอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ในเมืองกูฟะฮ์หรือสถานที่ใกล้กับเมืองกูฟะฮ์ (9) และมีริวายะฮ์ บางส่วนรายงานว่า เขาจะถูกสังหารในเมืองมักกะฮ์(10)

ตามรายงานจากอิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า ซัยยิดฮะซะนีย์ เป็นชายหนุ่มรูปงาม ซึ่งเขาได้ลุกขึ้นต่อสู้จากดินแดนอัล-ดีลัม และป่าวประกาศว่า โอ้ลูกหลานของอะฮ์หมัด พวกเจ้าจงตอบรับการเชิญชวนของผู้ที่อยู่ในการเร้นหายของเขา และจะมีบรรดาบุรุษ ผู้ที่มีความศรัทธาของเขาดุจดังเหล็กกล้า พวกเขาจะสังหารเหล่าผู้อธรรมที่ฉ้อฉลและเข้ามายังเมืองกูฟะฮ์ และในเวลานั้น พื้นที่ส่วนมากของแผ่นดินได้ถูกทำให้สะอาดปราศจากเหล่าผู้ที่ไร้ศาสนา และพวกเขาจะถือเมืองกูฟะฮ์ เป็นสถานที่พำนักของพวกเขา และขณะเมื่อข่าวการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ได้มาถึงยังซัยยิดฮะซะนีย์และพลพรรคของเขา พวกเขาจะเรียกร้องให้อิมามแสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเขาเห็น แล้วพวกเขาจะให้คำสัตยาบันกับอิมาม ยกเว้น กลุ่มชนจำนวน 40 คน ที่มีอัลกุรอานพร้อมกับพวกเขา และรู้จักว่า ซัยดียะฮ์ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะให้คำสัตยาบัน(11)

และยังมีริวายะฮ์หนึ่งที่รายงานว่า ซัยยิดฮะซะนีย์ จะลุกขึ้นต่อสู้ในเมืองมักกะฮ์ และเขาจะถูกสังหารโดยชาวเมืองนี้ และจะส่งศีรษะของเขาไปยังซีเรีย แน่นอนว่า ริวายะฮ์นี้ ถือว่า การลุกขึ้นต่อสู้ของซัยยิดฮะซะนีย์ เป็นหนึ่งในสัญญาณของการเร่งการปรากฏกาย แต่ไม่ใช่สัญญาณของการปรากฏกาย และยังรายงานอีกเช่นกันว่า มีความแตกต่างกันระหว่างบะนีอับบาสและความอ่อนแอจากการปกครองของพวกเขา และยังมีความน่าสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องทั้งสายรายงานและตัวบทของริวายะฮ์อีกด้วย (12)

ซัยยิดฮะซะนีย์ คือ นัฟซุซซะกียะฮ์ ใช่หรือไม่?

มุลลา ศอลิฮ์ มาซันดะรอนีย์ ได้เขียนในหนังสืออรรถาธิบายอัลกาฟีย์ ระบุว่า ตามริวายะฮ์ที่รายงานเกี่ยวกับสัญญาณของการปรากฏกาย คาดว่า ซัยยิดฮะซะนี คือ นัฟซุซซะกียะฮ์ (14)ด้วยเหตุผลที่ว่า ตามริวายะฮ์ กล่าวถึงการถูกสังหารของซัยยิดฮะซะนีย์ โดยชาวเมืองมักกะฮ์ และมีการส่งศีรษะของเขาให้กับซุฟยานีย์ ในช่วงใกล้ถึงการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) (14) นัฟซุซซะกียะฮ์ คือ ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากอิมามฮะซัน (อ.) (15) ซึ่งเขาถูกสังหารระหว่างรุกน์และมะกอมอิบรอฮีมในมัสญิดอัลฮะรอม(16) และการถูกสังหารของเขาถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แน่นอนของการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)(17