หน้าหลัก

จาก wikishia
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:28, 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดย Rezvani (คุย | ส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

สารานุกรมออนไลน์ของสำนักคิดอะฮ์ลุลบัยต์ เกี่ยวข้องกับสมัชชาอะฮ์ลุลบัยต์โลก.
วิกีชีอะฮ์ภาษาไทยมี 115 บทความ
บทความคัดสรร
บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม หมายถึง บุคคลแรกที่มีความศรัทธามั่นต่อศาสนทูตของอิสลาม บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและมีความสูงส่งอย่างยิ่ง ชีอะฮ์ เชื่อว่า ท่านหญิงคอดีญะฮ์ คือ สตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลาม และอิมามอะลี คือ บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลาม ทั้งนี้ ในตำราทางประวัติศาสตร์ของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ยังได้บันทึกเรื่องไว้เช่นกัน ขณะที่ บางรายงานของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ กล่าวว่า อะบูบักร์ คือ บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลาม รอซูล ญะอ์ฟะรียอน นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของชีอะฮ์ กล่าวว่าข้ออ้างนี้ของชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางมัสฮับ(นิกาย) ซึ่งไม่มีแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ อ่านต่อ...
เรื่องจากรูปภาพ
نمای باز مسجد عتیق.jpg
มัสยิดอะตีก เมืองชีรอซ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาอะฮ์ลุลบัยต์โลก (อ.)

เปลี่ยนแปลงล่าสุด
รู้หรือไม่...